החזר חודשי קבוע

קובעים מראש את סכום החיוב החודשי!
  • תיאור כללי
  • תנאי השירות

תיאור כללי

קובעים מראש את סכום החיוב החודשי!

  • בלי הפתעות - אתם קובעים מראש את סכום החיוב החודשי שהכי יתאים לכם.
  • בראש שקט - במקום להיות מחויבים בכל ההוצאות באותו חודש, תחויבו רק בסכום שקבעתם  מראש ובהתאם לתנאי השירות לנוחיותכם, שירות זה מרכז גם משיכות מזומנים ועסקאות בחו"ל.
  • בגמישות -  ניתן לשנות את סכום החיוב החודשי בכל עת - במענה הקולי, באינטרנט ובאמצעות נציג.
    דוגמא: אם קבעתם שגובה הסכום החודשי שלכם יהיה 2,000 ₪  וסך ההוצאות בכרטיס הוא 3,000 ₪ , בפועל תחויבו בסכום שבחרתם שהוא 2,000 ₪, וההפרש שנותר בסך 1,000 ש"ח יועבר לחודש הבא ויישא ריבית. אם בחודש שלאחריו יעמדו ההוצאות החודשיות על 1000 ₪  תחויבו ב –2000 ₪  (1000 ₪  מחודש נוכחי + 1000 ₪  מחודש קודם)

*סכום החיוב שעובר לחודש הבא נושא ריבית בהתאם לתנאי השירות.

תנאי השירות

שירות חיוב  חודשי קבוע מרכז את כלל העסקאות בארץ  ובחו"ל, משיכות מזומנים ועסקאות בהסדרי אשראי לחיוב בגובה קבוע על פי סכום שאתם קובעים.
סכום החיוב המינימלי שניתן לקבוע בשירות הוא 500 ₪ או 3% מהסכום שצברתם בשירות, הגבוה ביניהם ועד גובה מסגרת כרטיס האשראי.
במועדים בהם סכום מועד החיוב גבוה מסכום החיוב החודשי שנקבע ההפרש יועבר לחודש הבא. יתרת הסכומים שנכללו בשירות וטרם נפרעו יועברו לחודש הבא ויישאו ריבית משתנה בהתאם לריבית הכרטיס המפורטת לעניין הח"ק בעת ההצטרפות ובדף הפירוט החודשי.
סכומים שיעברו את מסגרת אשראי הכרטיס יחויבו במועד החיוב הקרוב, בנוסף לסכום החיוב בשירות.
משיכות מזומנים ועסקאות בחו"ל נושאות ריבית מיום ביצוע העסקה.
*ההצטרפות לשירות כפופה לאישור המנפיקה.

לדוגמא בחירת סכום חיוב חודשי בסך 2,000 ₪:
חודש ינואר  - סכום רכישות 1,500 ₪ - סכום החיוב החודשי בפועל במועד חיוב הקרוב 1,500 ₪ הסכום שהועבר לחודש הבא ונושא ריבית 0 ₪

חודש פברואר- סכום רכישות 3,000 ₪ - סכום החיוב החודשי בפועל במועד חיוב הקרוב 2,000 ₪ הסכום שהועבר לחודש הבא ונושא ריבית 1,000 ₪

חודש מרץ- סכום רכישות 700 ₪ - סכום החיוב החודשי בפועל במועד חיוב הקרוב 1,700 ₪ + ריבית עבור הסכום שהועבר מהחודש הקודם (700 ₪ מהחודש הנוכחי+ 1000 ₪ מהחודש הקודם+ ריבית עבור הסכום שהועבר מחודש קודם).

*שיעורי הריבית יקבעו בהתאם לנתוני כרטיס האשראי.  יתרת הסכומים שנכללו בשירות וטרם נפרעו יועברו לחודש הבא ויישאו ריבית משתנה על בסיס פריים. האשראי יינתן ע"י המנפיקה ואי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

טקסט טקטט - כותרת
יש להזין ת"ז חוקית בעלת 9 ספרות שדה חובה
שדה חובה יש להזין לפחות 9 ספרות יש להזין קידומת תקינה
בחר קידומת
יש למלא את כל השדות
שגיאה בשליחת הנתונים
נציג יצור איתך קשר בהקדם
חזרה למעלה