החזר חודשי קבוע

קובעים מראש את סכום החיוב החודשי!
  • תיאור כללי
  • תנאי התכנית

תיאור כללי

רכזו את כל ההוצאות החודשיות שלכם בכרטיס האשראי וקיבעו אתם סכום קבוע אותו תרצו לשלם כל חודש. בלי הפתעות ובראש שקט - הכל ידוע, הכל מתוכנן.

● סכום ההחזר נקבע על ידכם ובהתאם ליכולת ההחזר שלכם
● ניתן לשנות את סכום ההחזר החודשי הקבוע בכל עת
● הצטרפות מידית, בכפוף לתנאי החברה
● השירות ניתן בכרטיסים חוץ בנקאיים

תנאי התכנית

ההצטרפות לתכנית כפופה לחתימה על הסכם ואישור המנפיקה.
סכום החיוב המינימלי לא יהיה פחות מ-500 ₪.
החשבון יחויב עפ”י הסכום הנבחר או ב- 3% מהסכום בש"ח של כלל הכספים המצויים בתכנית "החזר חודשי קבוע" - הגבוה מביניהם.
כל סכום שלא נפרע במועד החיוב הקבוע בכרטיס, כולל עסקאות בבתי עסק בארץ ו/או בחו"ל, עמלות הקשורות בכרטיס, עסקאות בתשלומי בית עסק, עסקאות "קרדיט", עסקאות "קרדיט בתשלומים קבועים",
"הלוואה מהירה" ומשיכות מזומנים בארץ (בכרטיסים חוץ בנקאיים) ובחו"ל, מצטרף לסל עסקאות נושא ריבית עד לפירעון האשראי בפועל, שיעורי הריבית מפורטים בצמוד למסמכים בעת מסירת הכרטיס ולאחר מכן מידי חודש בדף ריכוז החיובים החודשי.
חיוב הלקוח בריבית ייעשה אחת לחודש במועד החיוב כחלק מסכום ההחזר החודשי, כך שקודם יחויב הלקוח בריבית ולאחר מכן בהחזר הקרן.
מובהר בזאת כי עסקאות "קרדיט בתשלומים קבועים" ועסקאות "הלוואה מהירה", כל תשלום תורן והריבית בגינו, החל ממועד החיוב בכרטיס, יכנסו לתוכנית "החזר חודשי קבוע" ויישאו ריבית נוספת בגין התוכנית כאמור לעיל.

בכרטיסים חוץ בנקאים האשראי מועמד לך ע"י ישראכרט מימון בע"מ ובכרטיסים בנקאיים ע"י הבנק בו מתנהל חשבונך. אי עמידה בפירעון האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

"ריבית פיגורים" – הינה ריבית בנק ישראל (כהגדרתה להלן) כפי שתתעדכן מעת לעת בצירוף % 16.4 המהווה נכון למועד זה ריבית שנתית של % 16.65 וריבית מתואמת שנתית של % 17.72
ריבית בנק ישראל נכון למועד זה הינה בשיעור של % 0.25. ריבית הפיגורים תשתנה בכל עת שיחול שינוי בריבית בנק ישראל.

 

טקסט טקטט - כותרת
יש להזין ת"ז חוקית בעלת 9 ספרות שדה חובה
שדה חובה יש להזין לפחות 9 ספרות יש להזין קידומת תקינה
בחר קידומת
יש למלא את כל השדות
שגיאה בשליחת הנתונים
נציג יצור איתך קשר בהקדם
חזרה למעלה