הטבה בעמלת עסקאות במטבע חוץ

  הטבה בעמלת עסקאות במטבע חוץ - עמלה אטרקטיבית לעסקאות במטבע חוץ, כולל רכישה אונליין באתרים בינלאומיים- 0.97% בלבד מסכום העסקה (במקום כמפורט בתעריפון) בגין עסקאות חדשות שיבוצעו החל מהחודש הקלנדרי שלאחר הזכאות להטבה. מותנה בחיוב בפועל בגובה ₪ 6,000 ומעלה ב 3- חודשים מתוך 6 חודשים רצופים, בכל כרטיסי אשראי "חבר" שברשותך.

  בחינת העמידה ביעד החיובים תתבצע עבור כל כרטיסי "חבר" שברשותך.
  הזכאות להטבות תינתן אוטומטית לאחר עמידה ביעד השימושים.

  להלן פירוט החיובים שאינם נכללים לצורך בחינת יעד השימושים החודשי:
  חיובים בגין משיכות מזומנים בארץ ובחו״ל, ריביות ובכלל זה ריביות במסגרת הסדרי האשראי (הסדר קרדיט הסדר אשראי מהיר ולמעט ריביות בהסדר קרדיט בתשלומים קבועים, (סכומים שחויבו ו/או זוכו במסגרת הסדר אשראי מהיר, עמלות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במידה ולקוח ביצע עסקת תשלומים רגילה, יחשב לצורך בחינת הזכאות תשלום תורן של אותה עסקה שיחויב במועד החיוב החודשי בו יימדד הלקוח.
  באשר לעסקאות קרדיט, הסכום שייחשב לצורך בחינת הזכאות הוא סכום העסקה המלא אשר נקלט במועד החיוב שלאחר קליטת העסקה במועד בו הוצגה העסקה ללקוח).

  בחינת הזכאות להטבה בעמלת עסקאות במטבע חוץ תתבצע מידי חודש קלנדרי, כאשר ההטבה תוענק או תבוטל בגין עסקאות חדשות במטבע חוץ שיקלטו בישראכרט בחודש שלאחר בחינת הזכאות.
  ההטבה בעמלת עסקאות במטבע חוץ ניתנת כמפורט בתעריפון ישראכרט.
  ההנחה בעסקאות במטבע חוץ לאחר עמידה ביעד השימושים יינתנו לך בכל כרטיסך בחודש קאלנדרי לאחר הזכייה.
  תוקף ההטבה יימסר לך בהודעה שתקבל לאחר עמידה ביעד השימושים.