עמלת עסקאות במטבע חוץ

    הנחה אטרקטיבית בעמלת עסקאות במטבע חוץ- במסגרת שיתוף הפעולה, החל מתאריך: 01/03/2021, תיהנו מ-58% הנחה על עמלת עסקאות במטבע חוץ על רכישות בחו"ל ובאתרי אונליין בינלאומיים. ההנחה תינתן מהעמלה המופיעה בתעריפון קבוצת ישראכרט ואמריקן אקספרס. קבלת ההנחה מותנית בחיוב בפועל בגובה 6,000 ₪ ומעלה ב- 3 חודשים מתוך 6 חודשים רצופים, בכל כרטיסי אשראי "חבר" שברשותך.

    בחינת העמידה ביעד החיובים תתבצע עבור כל כרטיסי "חבר" שברשותך. הזכאות להטבות תינתן אוטומטית לאחר עמידה ביעד השימושים.

    להלן פירוט החיובים שאינם נכללים לצורך בחינת יעד השימושים החודשי: חיובים בגין משיכות מזומנים בארץ ובחו״ל, ריביות ובכלל זה ריביות במסגרת הסדרי האשראי (הסדר קרדיט הסדר אשראי מהיר ולמעט ריביות בהסדר קרדיט בתשלומים קבועים, (סכומים שחויבו ו/או זוכו במסגרת הסדר אשראי מהיר, עמלות. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי במידה ולקוח ביצע עסקת תשלומים רגילה, יחשב לצורך בחינת הזכאות תשלום תורן של אותה עסקה שיחויב במועד החיוב החודשי בו יימדד הלקוח. באשר לעסקאות קרדיט, הסכום שייחשב לצורך בחינת הזכאות הוא סכום העסקה המלא אשר נקלט במועד החיוב שלאחר קליטת העסקה במועד בו הוצגה העסקה ללקוח).

    בחינת הזכאות להנחה בעמלת עסקאות בנטבע חוץ תתבצע מידי חודש קלנדרי, כאשר ההטבה תוענק או תבוטל בגין עסקאות חדשות במטבע חוץ שיקלטו בקבוצת ישראכרט בחודש שלאחר בחינת הזכאות. ההנחה בעמלת עסקאות בטבע חוץ ניתנת כמפורט בתעריפון קבוצת ישראכרט. לאחר עמידה ביעד השימושים, ההנחה בעסקאות במטבע חוץ תינתן בכל כרטיסיך בחודש הקלנדרי לאחר הזכייה. תוקף ההטבה יימסר לך בהודעה שתקבל לאחר עמידה ביעד השימושים.