*הזכאות להצטרף למועדון הינה לחברי הארגונים החברים בלהב ולחברי ALL CLUB ולבני/ות הזוג * פטור מדמי הכרטיס - החל מהשנה השלישית ואילך יינתן פטור בהתאם ליעד השימושים לפי תעריפון ישראכרט / אמריקן אקספרס *הטבת ביטוח נסיעות לחו"ל ללקוחות תושבי ישראל עד גיל 85, ללא הגבלה במספר הנסיעות, בכל נסיעה עד 5 ימי ביטוח חינם בכפוף לתקנון ולתנאי הפוליסה המלאים. יש להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה לחו"ל באתר האינטרנט באזור חו"ל או בטלפון: 03-6381919 או 03-6364686 *ישראכרט ו/או אמריקן אקספרס ו/או המועדון רשאים להוסיף על הטבות אלה, לבטלן, או לשנותן בכל עת * מסגרת האשראי בכרטיס הינה חוץ בנקאית, למעט בבנק הפועלים ובבנק מזרחי טפחות בהם המסגרת הינה בנקאית *הנפקת הכרטיס כפופה לאישור ישראכרט ו/או אמריקן אקספרס ו/או הבנק המנפיק, * כתב מינוי השיניים, לאחר הצטרפותו, יהא זכאי לקבל את השירות בכל מרפאה שיבחר, מתוך המרפאות המשתתפות. *מחזיקי כרטיס על העסק יוכלו ליהנות מהנחות נוספות וכפל מבצעים * "אבחנה מהירה"- תכנית ביטוח נוספת שניתן לרכוש בנוסף לתוכנית בסיס אחת לפחות * כתב שירות "אבחנה מהירה" - 100% הנחה למשך 3 השנים ראשונות. מידע אודות דמי הביטוח משתנים בהתאם לכל תכנית ומפורט בגילוי נאות שמפורסם באתר האינטרנט של החברה בכפוף להשתתפות עצמית ותקרות כיסוי המפורטות בפוליסה * מתנת ההצטרפות תוענק בהנפקת כרטיס אשראי חדש במועדון בלבד והינה אחת לת"ז, שובר המקנה מגוון אפשרויות בילוי לבחירה: ארוחת בוקר זוגית במבחר בתי קפה בפריסה ארצית או כניסה זוגית לסרט או מימוש במבחר רשתות ועוד מגוון אפשרויות נוספות לבילוי. השובר יישלח לאחר השימוש הראשון בכרטיס "על העסק". *למימוש ההטבה יש להוריד קוד קופון באפליקציה הסלולרית / באתר ישראכרט/ אמריקן אקספרס * פרטים נוספים באתר ישראכרט/ אמריקן אקספרס * הכניסה לטרקלין דן בהצגת כרטיס "על העסק" וכרטיס עליה למטוס * השהייה בטרקלין מוגבלת לעד שעתיים ובהתאם לתקנון טרקלין דן * מימוש הטבת כניסה לטרקלין דן בתוקף עד 30.04.20 * ההטבה הינה חד פעמית ללקוח, אחת לת"ז *טל"ח.