בקשת הצטרפות לביצוע עסקאות במסגרתן לא הוצג כרטיס (עסקאות במסמך חסר)

שליחה
קודם