בקשה לשינוי סכום תקרת בית עסק במכשיר קורא פס מגנטי (POS)

שליחה
קודם