בקשה לשינוי פרטי חשבון הבנק המצוין בהסכם בית עסק בינינו

שליחה
קודם