הסיסמא החדשה חייבת לעמוד בתנאים הבאים:

הסיסמא רגישה לשימוש באותיות קטנות וגדולות(Aa)
מספר תווים מינימלי: 8
מספר תווים מקסימלי: 20
הסיסמא לא יכולה להכיל חלק משמך או משם המשתמש: (Login Name)
חזרה למעלה
;