דו"ח Governance & Environment ,Social הוא דוח הסוקר את פעילות והתפתחות החברה  ביחס לערכים חברתיים, סביבתיים וכלכליים