הוצאת יותר ממה שהגדרת? היתרה עוברת אוטומטית לחודש הבא ותישא את הריבית שנקבעה בכרטיס

הטבה למצטרפים: 0% ריבית ל-3 חודשים על הסכום הצבור

סכום החיוב המינימלי לחיוב חודשי קבוע הוא 500 ש"ח או 3% מגובה השימושים - הגבוה מביניהם

יש לך כבר חיוב חודשי קבוע?

אפשר לשנות את סכום החיוב בכל זמן

שירות חיוב חודשי קבוע מקנה שליטה מקסימלית בהוצאות החודשיות. יתרות הסכומים שנכללו בשירות וטרם נפרעו יועברו לחודש הבא ויישאו ריבית בהתאם לריבית כרטיסך, כפי שיפורט במסמכי הנפקת הכרטיס. סכומים שיעברו את מסגרת הכרטיס יחויבו במועד החיוב בנוסף לסכום בנוסף לסכום החיוב בשירות. מבצע מיוחד למצטרפים חדשים למחזיקי כרטיס חוץ בנקאי בלבד: 3 חודשים ללא ריבית על יתרת החיוב שנדחה מחודש לחודש, החל ממועד החיוב הקרוב. בתקופת ההטבה כרטיסך יזוכה בכל חודש בסכום הריבית, ההטבה בתוקף כל עוד הכרטיס מצורף לשירות. סכום החיוב המינימלי לחיוב חודשי קבוע הוא 500 ₪ או 3 %מגובה השימושים, הגבוה מבניהם. בסיום ההטבה הסכומים במסגרת התוכנית יישאו ריבית. *משיכת מזומנים - לא כולל כרטיסים בנקאיים בבנק מזרחי וקבוצת הבינלאומי. בכפוף לאישור החברה ותנאיה. המנפיקה ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק בו מתנהל חשבונך. אי עמידה בפירעון ההלוואה ו/או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל