ההטבות ללקוחות המשלמים בכרטיסים מקבוצת ישראכרט בלבד | ניתן לממש את ההטבות רק בבית העסק ועל פי תנאיו | האחריות לטיב השירותים והמוצרים במסגרת ההטבות, הינה של בית העסק בו מומשו ההטבות | לחברות שמורה הזכות להפסיק את המבצעים בכל עת | תוקף ההטבות בהתאם למפורסם בבית העסק או עד גמר המלאי המוקדם מבינהם | טל"ח