ביטול כרטיס או חסימה במקרה של אובדן/גניבה

    כרטיסך אבד או נגנב? לחסימה זמנית או ביטול הכרטיס בקלות ובנוחות ולקבלת כרטיס חדש במקומו

לביטול כרטיס/חסימה זמנית