כרטיס אשראי מועדון ויקטורי

 • על המועדון
 • בחירת כרטיס אשראי
 • מבצעים והנחות קבועות
 • מידע נוסף

על המועדון

 • לקוחות שהצטרפו בין התאריכים 13.3.18-2.10.18 ו- 3.10.18-31.12.18 ו- 1.1.19-28.2.19. 1.03.19 ועד 30.11.19 פירוט ההטבות מופיע בלשונית מידע נוסף
 • כרטיס המועדון המשתלם ביותר ללקוחות ויקטורי המעניק פטור מדמי כרטיס לשנה
 • 50 ₪ זיכוי ברשת ויקטורי לאחר שפעול הכרטיס ובקנייה מעל 50 ₪ ברשת ויקטורי. 80 ₪ לאחר ביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה ברשת חנויות ויקטורי, (ביצוע עסקאות ברשת ויקטורי לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריביות ועמלות, לא כולל רכישות באון ליין בויקטורי), שפעול הכרטיס ובמהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס *מתנת ההצטרפות הינה זיכוי בקופות ברשת ויקטורי. לאחר קבלת הזכאות וברכישה מעל 80 ₪ לפחות. *מתנת ההצטרפות הינה למצטרפים החל מ-01.12.19 *מתנה אחת ללקוח *תוקף ההטבה למימוש היא עד 40 יום מקבלת הודעה על זכאותך להטבה זו *המתנה מותנית בכך כי הכרטיס הינו בתוקף *לקוח שקיבל בעבר מתנת הצטרפות במועדון ישראכרט ויקטורי לא יהיה זכאי לקבלת מתנת הצטרפות נוספת
 • 200 ₪ החזר רבעוני - החזר לקניות ברשת חנוות ויקטורי, ברכישות בסך 5,500 ₪ ברבעון ברשת *הטבה אחת ללקוח ברבעון. לא כולל צבירת רכישות באון ליין ברשת ויקטורי. *לפי עסקאות שנקלטו במערכות חברת ישראכרט עד לתאריך סוף הרבעון הרלוונטי.
 • הצעות אשראי ייחודיות - 7,500 ₪ בריבית פריים + 3.5% *הטבה אחת ללקוח
 • המלווה ישראכרט מימון בע"מ | אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל | האשראי יועמד במסגרת מוצר "אשראי מהיר" בכרטיס ויקטורי ויחולו על העמדת האשראי התנאים הקבועים בהסכם כרטיס חיוב |אין בהודעה זו כדי לחייב את ישראכרט בהעמדת האשראי באופן מלא או חלקי ולישראכרט יהיה שיקול הדעת מוחלט באם להיענות לבקשה או לדחותה | טל"ח
 • בימים אלו מתבצעת פעילות טלמרקטינג מטלפון 079-9113710
 • ההטבות עשויות להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתן של ישראכרט ו/או המועדון. יש להתעדכן באתר בדבר ההטבות

בחירת כרטיס אשראי

בחר את הכרטיס המתאים ביותר עבורך:

some image description גולד מאסטרכארד ויקטורי
שם הכרטיס גולד מאסטרכארד ויקטורי
תנאים והטבות בחו”ל שימושים בארץ ובחו"ל, עסקאות מט"ח יחיובו בחיוב מיידי
דמי כרטיס פטור מדמי כרטיס לשנה
להזמנת כרטיס

מבצעים והנחות קבועות

מידע נוסף

 

 • 50 ₪ זיכוי ברשת ויקטורי לאחר שפעול הכרטיס ובקנייה מעל 50 ₪ ברשת ויקטורי. 80 ₪ לאחר ביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה ברשת חנויות ויקטורי, (ביצוע עסקאות ברשת ויקטורי לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריביות ועמלות, לא כולל רכישות באון ליין בויקטורי), שפעול הכרטיס ובמהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס *מתנת ההצטרפות הינה זיכוי בקופות ברשת ויקטורי. לאחר קבלת הזכאות וברכישה מעל 80 ₪ לפחות. *מתנת ההצטרפות הינה למצטרפים החל מ-01.12.19 *מתנה אחת ללקוח *תוקף ההטבה למימוש היא עד 40 יום מקבלת הודעה על זכאותך להטבה זו *המתנה מותנית בכך כי הכרטיס הינו בתוקף *לקוח שקיבל בעבר מתנת הצטרפות במועדון ישראכרט ויקטורי לא יהיה זכאי לקבלת מתנת הצטרפות נוספת
 • 130 ₪ זיכוי ברשת ויקטורי לאחר ביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה ברשת חנויות ויקטורי, (ביצוע עסקאות ברשת ויקטורי לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריביות ועמלות, לא כולל רכישות באון ליין בויקטורי), שפעול הכרטיס ובמהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס *מתנת ההצטרפות הינה זיכוי בקופות ברשת ויקטורי. לאחר קבלת הזכאות וברכישה מעל130 ₪ לפחות, הזיכוי יינתן בחודש העוקב לאחר ביצוע 500 ₪ ומעלה *מתנת ההצטרפות הינה למצטרפים החל מ-01.03.19 ועד 30.11.19 *מתנה אחת ללקוח *תוקף ההטבה למימוש היא עד 40 יום מקבלת הודעה על זכאותך להטבה זו *המתנה מותנית בכך כי הכרטיס הינו בתוקף *לקוח שקיבל בעבר מתנת הצטרפות במועדון ישראכרט ויקטורי לא יהיה זכאי לקבלת מתנת הצטרפות נוספת.
 • 50 ₪ למצטרפים חדשים בין התאריכים 13.3.18-2.10.18, מתנה במעמד ההצטרפות למימוש ברשת חנויות ויקטורי *מתנה אחת ללקוח
 • 40 ₪ מתנה למימוש ברשת ויקטורי יינתנו בחודש העוקב לחודש בו הופעל הכרטיס ונקלט בישראכרט שימוש ראשון ברשת ויקטורי *המתנה תינתן במעמד הקנייה בקופות הרשת. *הזכאות לקבלת ההטבה הינה עד לתום 60 ימים מיום הנפקת הכרטיס ובכפוף להפעלתו ושימוש ראשון בכרטיס בפרק זמן זה.  תוקף ההטבה למימוש היא עד 40 יום מקבלת הודעה על זכאותך להטבה זו. * מתנה אחת ללקוח
 • 40 ₪ מתנה נוספים למימוש ברשת ויקטורי יינתנו בחודש העוקב לקבלת הטבת 40 ₪ מתנה ראשונים. *המתנה תינתן במעמד הקנייה בקופות הרשת. *הזכאות לקבלת ההטבה הינה עד לתום 90 ימים מיום הנפקת הכרטיס  ובכפוף להפעלותו וקליטה בישראכרט של שימוש ראשון ברשת ויקטורי. תוקף ההטבה למימוש היא עד 40 יום מקבלת הודעה על זכאותך להטבה זו. * מתנה אחת ללקוח  *חבר מועדון שלא היה זכאי לקבלת הטבת 40 ₪ מתנה הראשונים, זכאותו לקבלת הטבת 40 ₪ מתנה תינתן בחודש העוקב לחודש בו הופעל הכרטיס ונעשה בו שימוש ראשון ברשת ויקטורי ובכפוף לתנאים המפורטים לעיל.
 • למצטרפים חדשים החל מ-03.10.18-31.12.18, 130 ₪ מתנת הצטרפות לאחר ביצוע עסקה/אות בסך 400 ₪ ומעלה ברשת חנויות ויקטורי, (ביצוע עסקאות ברשת ויקטורי לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריביות ועמלות, לא כולל רכישות באון ליין בויקטורי), שפעול הכרטיס ובמהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס *מתנת ההצטרפות הינה זיכוי בקופות ברשת ויקטורי לאחר קבלת הזכאות וברכישה מעל 130 ₪ לפחות, הזיכוי יינתן בחודש העוקב לאחר ביצוע 400 ₪ ומעלה *מתנת ההצטרפות הינה למצטרפים החל מ-3.10.18 *מתנה אחת ללקוח *המתנה מותנית בכך כי הכרטיס הינו בתוקף
 • לקוחות שהצטרפו בין התאריכים 1.1.19-28.2.19 50 ₪ כרטיס מתנה לרכישות ברשת ויקטורי במעמד ההצטרפות (בכפוף לתנאי החברה), 80 ₪ זיכוי ברשת ויקטורי לאחר ביצוע עסקה/אות בסך 500 ₪ ומעלה ברשת חנויות ויקטורי, (ביצוע עסקאות ברשת ויקטורי לא כולל משיכת מזומנים, משיכות בהסדרי אשראי, ריביות ועמלות, לא כולל רכישות באון ליין בויקטורי), שפעול הכרטיס ובמהלך 4 חודשים מיום הנפקת הכרטיס *מתנת ההצטרפות הינה זיכוי בקופות ברשת ויקטורי. לאחר קבלת הזכאות וברכישה מעל 80 ₪ לפחות, הזיכוי יינתן בחודש העוקב לאחר ביצוע 500 ₪ ומעלה *מתנת ההצטרפות הינה למצטרפים החל מ-01.01.19 *מתנה אחת ללקוח *תוקף ההטבה למימוש היא עד 40 יום מקבלת הודעה על זכאותך להטבה זו *המתנה מותנית בכך כי הכרטיס הינו בתוקף
 • הטבה בביטוח נסיעות לחו"ל - מפעילים ומקבלים 5 ימי ביטוח חינם - לפני כל נסיעה לחו"ל מפעילים וטסים בטלפון 03-6381919 לחץ כאן לפרטים אודות הביטוח
 • פטור מדמי כרטיס - פטור מדמי כרטיס יינתן לשנה, החל מהשנה השנייה בהתאם לתעריפון, לתעריפון לחץ כאן
 • הנפקת הכרטיס, גובה מסגרת הכרטיס ותנאיו כפופים לאישור ישראכרט בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ.
 • גישה נוחה לצפייה בהודעות החיוב הנשלחות ישירות למייל האישי שלך להצטרפות לחץ כאן
 • מצטרפים לתוכנית המסלולים של ישראכרט ונהנים ממגוון הטבות, אטרקציות ובילויים, בכפוף לתקנון תוכנית המסלולים של ישראכרט. לאתר ההטבות לחץ כאן.
 • שירות הודעות SMS - הצטרפו וקבלו עדכונים בזמן אמת על ביצוע עסקאות בכרטיס האשראי, ישירות למכשיר הנייד. להצטרפות לחץ כאן.
 • טל''ח.