דיירקט

 • על הכרטיס
 • מידע נוסף
 • להצטרפות

על הכרטיס

כרטיס לחיוב מיידי המשמש לעסקאות בתשלום אחד בארץ בלבד.

 • הכרטיס הינו כרטיס חיוב לעסקאות בתשלום אחד ועסקאות טלפוניות בלבד.
 • ניתן להשתמש בכרטיס רק בבתי עסק שבהם מותקן מכשיר לביצוע עסקאות אוטומטי ורק אם מכשיר זה פועל בעת ביצוע העסקה. אין אפשרות לבצע עסקאות במכשיר ידני.
 • כל עסקה /משיכת מזומנים שתבוצע בכרטיס כפופה לאישור הבנק.

מידע נוסף

 • גישה נוחה לצפייה בהודעות החיוב הנשלחות ישירות למייל האישי שלך להצטרפות לחץ כאן.
 • דמי כרטיס – נגבים אחת לחודש. לצפייה בתעריפון המלא לחץ כאן.
 • כל עסקה / משיכת מזומנים שתבוצע בכרטיס כפופה לאישור הבנק, לסכום עסקה מקסימלי לעסקה כפי שיהיה מעת לעת ולכך שקיימת יתרה מספקת בחשבונך לביצוע העסקה.
 • בכל פעם שיתבקש אישור לעסקה, סכום העסקה ישמר ויוצג על גבי תדפיס העו”ש היומי שלך למשך זמן מוגבל, וזאת בין אם העסקה בוצעה בפועל על ידך ובין אם לאו.
 • בתדלוק באמצעות הכרטיס בתחנות דלק אשר מבקשות אישור לביצוע התדלוק טרם ביצועו, התחנה מבקשת אישור על הסכום במקסימאלי אותו ניתן לתדלק באמצעות הכרטיס. האישור לעסקה נרשם זמנית כניצול מסגרת החשבון בגובה האישור, עד לעדכון המתבצע לאחר קליטת שובר העסקה הכולל את סכום התדלוק בפועל.
 • אין לבצע בכרטיס שברשותך עסקאות בתשלומים או קרדיט או באשראי כלשהו. אם תבוצע עסקה כזו, יחויב החשבון במלוא סכום העסקה בסמוך לביצוע העסקה.
 • תוקפו של הכרטיס עד ליום האחרון בחודש המצוין על פניו. לקראת סיום תוקפו, ישלח כרטיס חדש לסניף הבנק. הבא עמך את כרטיסך הישן ומסור אותו בסניף עם קבלת הכרטיס המחודש.

להצטרפות

 • אנא פנה לסניף הבנק בו מתנהל חשבונך.