שחזור קוד סודי

קוד סודי
לכל כרטיס מונפק קוד סודי הייחודי לו וניתן לשחזרו במידה ואבד או נשכח.

חשוב לדעת
בעת שימוש בכרטיס האשראי בחו"ל, ייתכן ותתבקש/י להקיש קוד סודי.
יש לוודא מראש לפני הנסיעה שברשותך הקוד הסודי.

חזרה למעלה