שחזור קוד סודי

קוד סודי
לכל כרטיס מונפק קוד סודי הייחודי לו ולא ניתן להחליפו, אך אפשר לשחזרו במידה ואבד או נשכח.

חשוב לדעת
בעת שימוש בכרטיס האשראי בחו"ל, ייתכן ותתבקש/י להקיש קוד סודי.
יש לוודא מראש לפני הנסיעה שברשותך הקוד הסודי.

חזרה למעלה