שינוי, הוספה או הסרה של אמצעי תשלום

עדכון אמצעי תשלום בקלות ובמהירות